DEĞERLERİMİZ

Şehit Muhsin YAZICIOĞLU (1954 – 2009)
Ahi Emir Ahmed (1244)
Ebu Abdullah Ali Bin Mehmed Es-Sivasi (….. – 1302)
Kadı Ahmed Burhaneddin (1329 – 1384)
Ahmed Bin Abdullah Es-Sivasi (….. – 1384)
Ahmed Bin Mahmud Es-Sivasi (…. – 1387)
Kemaleddin İbn-i Hümam Es-Sivasi (1374-1445)
Şehabüddin Ahmed Es Sivasi (…. –H.860)
Hüsrev Bin Mehmed Es-Sivasi (….-1470)
İbrahim Bin Hasan Es-Sivasi Et-Tennuri (….-1471)
Molla (Mehmed) Hüsrev (….-1480)
Hasan Paşa (…-1566)
Muharrem Es-Sivasi (….-1584)
Behram Paşa (16.YY.)
Feyzullah Bin Şemseddin Ahmed Es-Sivasi (…-1616)
İsmail Bin Sinan Es-Sivasi (….-1632)
Abdülmecid Bin Muharrem Es-Sivasi (…-1633)
Abdulkerim Bin Abdullah El-Vaiz Es-Sivasi (…. –1633)
Recep Sivasi (….-1640)
Abdülahad Sivasi (….-1645)
Ebus-Sena Şeyh Şemseddin Ahmed Es-Sivasi (…-1650)
Sivaslı Müftüoğlu (….-1748)
Numan Efendi (Sarı Hatipzade) (….-1768)
İvazzade Halil Paşa (….-1804)
Durak Baba (1831-1916)
Mur Ali Baba (….-1885)
Fazlullah Moral (1878-…..)
Nüzhet Efendi (Deli Nüzhet Sivasi) (…. – 1888)
Abdulkadir Bin Kör Ali (….-1894)
Halil Rıfat Paşa (….-1907)
Vali Muammer Bey (1874 – )
İhramcızade İsmail Hakkı Efendi (1880-1969)
M.Samih Fethi (1886 – )
Hayri LÜTFULLAH (1899 – 1930)
Mehmet Şükrü AKKAYA (1894-1971)
Eflatun Cem GÜNEY (1896-1981)
Muzaffer SARISÖZEN (1899-1967)
Ömer ALTUĞ (1905 – 1965)
Vehbi Cem AŞKUN (1909-1979)
İbrahim ARSLANOĞLU (1920-1995)
Prof.Dr.M.Kaya BİLGEGİL (1921 – 1987)
İlhan BAŞGÖZ (1924 – )
Prof.Dr.Sedat Veyis ÖRNEK (1927-1980)
Hasan Hüseyin KORKMAZGİL (1927-1984)
Şemsi (Şemseddin-i) Sivasi (1520 – 1597)
Muhlis Akarsu
Pir Sultan
Abdulkadir Galâmi (1854 – 1886)
Aşık Veysel (1894 -1973) Külhaşzade Rahmi (1870 – 1910)

Abdulahad Sivasi (Nuri-i Sivas-i (1594 – 1650)
Kul Himmet Üstadım (XIX.Yüzyıl)
Feryadi (1914 – 1987)
Emsalî (1900 – 1978)
VELİ (? – 1853)
RUHSATİ (1835 – 1911)
MİNHACI (1862 – 1901)
TALİBÎ COŞKUN
Âşık Ali İzzet ÖZKAN
MESLEKİ
SERDARÎ
Osman Hikmet IŞIK
Nuri DEMİRAĞ
Reşad Şemseddin SİRER
Seyyid YALÇIN
M.Kaya BİLGEGİL
Seyit TÜRK
Kemaleddin İbnü’l-Hümam
Zaralı Halil Söyler (İnce Halil ) (1906-1964)

0 views

SELÇUKLU
RSS HABERLER